بایگانی‌ها مخالف | عیار انتخابات
ظریف

مبادلات تجاری ایران و فرانسه در سال گذشته با ۳ برابر رشد نسبت به سال قبل در همین زمان به بیش از یک میلیارد و ۷۰۰میلیون یورو رسید. البته ظرفیت‌های دو کشور بسیار بیشتر از این است. خوشبختانه در سایه امنیت موجود در ایران امکان حضور فرانسوی‌ها در کشور بیش از پیش فراهم شده است. […]

میرکاظمی

طی سال‌های ۶۰-۱۹۵۰ اغلب کشورهای رو به توسعه سیاست صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات را دنبال کردند. در این راهبرد صنعتی شدن با هدف پاسخ دهی به نیازهای داخلی اولویت پیدا کرد. راهبرد جایگزینی واردات یک نگاه دورنگراست که در آن سعی می‌شود تولیدات داخل جایگزین واردات شود.  – این راهبرد عمدتاً تکیه زیادی […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
آخرین اخبار
-