بایگانی‌ها موافق | عیار انتخابات
بقایی

بیمه بازنشستگی زنان خانه دار است. زنانی که شاغل نیستند باید برای آینده خود بیمه بازنشستگی داشته باشند که این مورد را هم انشاءلله انجام خواهیم داد.

رئیسی

باید راه را برای تولید باز کرد و باید از بانوان مولد از طریق بیمه حمایت کرد.

زاکانی

در برنامه‌های زاکانی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آمده است: ارتقاء شان زن در جایگاه محور خانواده از طریق فرهنگ سازی و بهادادن به نقش مادری و خانه داری بانوان و همچنین از طریق تامین ضرورتهایی نظیر بیمه زنان خانه دار به منظور تامین آتیه آنان

عارف

باید خانه داری را به عنوان یک شغل در نظر بگیریم. قصد دارم بیمه زنان را دنبال و در مدیریت کشور از حضور بانوان کشور استفاده کنم.

کواکبیان

ما باید نگاه مشخص و کاملتری به بحث بیمه همگانی در کشور داشته باشیم و در این صورت امکان بیمه شدن همه افراد جامعه را در ذیل این بیمه تعریف کنیم، زیرا با توجه به بیمه همگانی و تامین اجتماعی همه افراد جامعه را می‌توان زیر چتر بیمه جمع کرد و البته برای بحث بیمه […]

مقتدایی

مقتدایی در رابطه با اجرایی کردن بیمه زنان خانه دار گفت: به شدت موافق هستم. اصولاً فراهم نمودن هر امکانی که به افزایش استقلال بانوان و ممانعت از تحقیر شدن آنان بینجامد از ضروریات به شمار می رود.

ولایتی

ولایتی در وعده‌های خود البته به زنان سرپرست خانوار هم توجه داشته و اعلام کرده است که طرح بیمه خاص برای زنان سرپرست خانواده را اجرا خواهد کرد.

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
آخرین اخبار
-