آموزش‌وپرورش

از آغاز دولت یازدهم تاکنون، تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی رشد حدود ۱۰۰ درصدی داشته است. این رشد سریع در حالی است که منظور از «مشارکت مردمی» کمتر تصریح‌شده و مشارکت نیز بیشتر به جنبه اقتصادی محدود شده است.به همین جهت دولت دوازدهم برای تحقق اهداف و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش‌وپرورش نیازمند تعیین دقیق مسیر خود در این عرصه است.


افزایش کیفیت آموزش و پرورش از طریق
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
Wednesday, 21 Feb 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
آخرین اخبار
-