آقای زاکانی
علیرضا زاکانی متولد 1344 در تهران و دارای تخصص پزشکی هسته‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. زاکانی مدیرمسئول هفته‌نامه پنجره و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران، مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور، نماینده مجالس هفتم تا نهم و رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس نهم، عضو هیئت مؤسس و دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بوده است.
 • استقلال اقتصادی نداریم چون به اقتصاد مقاومتی توجه نشده است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • قرار بود تحریم‌ها برداشته شود که این اتفاق رخ نداد
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • دولت یازدهم به آمریکایی‌ها اعتماد کردند
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • پس از بیش از یک سال بند بند گزارش کمیسیون برجام حقایق خود را نشان می‌دهد
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • امروز کسانی که در دایره حکومت هستند،به قدرت درون اعتقاد و اتکا ندارند
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • مشکل ما این بود که به آمریکا اعتماد کردیم
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • حکایت برجام ۲ تحویل دادن منطقه است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • ایجاد وابستگی ایران به آمریکا نیز یکی دیگر از اهداف دشمن در برجام بود
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • بخشهایی از دولت نسبت به توانمندی داخلی بی‌توجه هستند
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • ا طرف غربی یک هفته بعداز توافق تهدیدات و تحریم‌های جدید را روی کار آورد
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
  اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
  اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
  یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
  Sunday, 17 Nov 2019
  آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
  آخرین اخبار
  -