آقای زاکانی
علیرضا زاکانی متولد 1344 در تهران و دارای تخصص پزشکی هسته‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. زاکانی مدیرمسئول هفته‌نامه پنجره و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران، مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور، نماینده مجالس هفتم تا نهم و رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس نهم، عضو هیئت مؤسس و دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بوده است.
 • استقلال اقتصادی نداریم چون به اقتصاد مقاومتی توجه نشده است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • قرار بود تحریم‌ها برداشته شود که این اتفاق رخ نداد
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • دولت یازدهم به آمریکایی‌ها اعتماد کردند
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • پس از بیش از یک سال بند بند گزارش کمیسیون برجام حقایق خود را نشان می‌دهد
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • امروز کسانی که در دایره حکومت هستند،به قدرت درون اعتقاد و اتکا ندارند
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • مشکل ما این بود که به آمریکا اعتماد کردیم
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • حکایت برجام ۲ تحویل دادن منطقه است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • ایجاد وابستگی ایران به آمریکا نیز یکی دیگر از اهداف دشمن در برجام بود
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • بخشهایی از دولت نسبت به توانمندی داخلی بی‌توجه هستند
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • ا طرف غربی یک هفته بعداز توافق تهدیدات و تحریم‌های جدید را روی کار آورد
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
  اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
  اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
  پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
  Thursday, 23 May 2019
  آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
  آخرین اخبار
  -