آقای رئیسی
 • آنچه سایه جنگ را از سر کشور دورکرده حضور جوانان و مردم غیرتمند است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • ما چک برجام را نقد می کنیم
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • ما فکر می کنیم این دولت نمی‌تواند چک برجام را نقد کند
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • برای اصلاح طلب خط امام همان قدر احترام قائلم که برای اصولگرا خط امام قائلم
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • ما طبق نظر آژانس وظایفمان را عمل کردیم و آژانس تایید کرده است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • با تشکیل دولت انقلابی ، چک برجام را که نقد نشده است ، نقد میکنیم
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • سایه جنگ را حضور جوانان و غیرتمندان از سر کشور دور کرده نه آقایان با قرارداد
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • ، سال ۹۵ کل سرمایه خارجی که جذب شده ۵۰۰ میلیون دلار بوده است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • خودمان را باید در مقابل همه تهدیدات مقاوم کنیم
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • تحریم را باید یک فرصت تلقی کرد
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • تحریم‌های بانکی باقی است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • حل مشکلات اساسی کشور در گروی اعتماد به ظرفیت‌های داخلی کشور است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • اقتصاد باید درون زا باشد و از درون متولد شده باشد
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • ایران کشور نعمات و موهبت‌های الهی است
  رویکرد خیر، مدل کارآمدی نیست
 • اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
 • باید زندگی حاشیه نشینان سامان داده شود.
  رویکرد روشهای غلط مدیریت و ذخیره آب
 • ما کشور پر آبی هستیم اما مشکل در ضعف مدیریت است
  رویکرد روشهای غلط مدیریت و ذخیره آب
 • مدیریت آب مسئله ماست
  رویکرد روشهای غلط مدیریت و ذخیره آب
 • مشکل کمبود مدیریتی مقتدر برای اقتصاد کشور است
  رویکرد روشهای غلط مدیریت و ذخیره آب
 • اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
  سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
  Tuesday, 10 Dec 2019
  آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
  آخرین اخبار
  -