آقای آل اسحاق
یحیی آل اسحاق متولد 1328 در قم و دارای مدرک دکتری مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است. آل اسحاق عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مرکز تهیه و توزیع منسوجات، معاون وزیر بازرگانی دولت سوم در امر خرید، معاون وزیر صنایع در امور اقتصادی و بین‌الملل، معاون بازرگانی سازمان صنایع دفاع، وزیر بازرگانی دولت ششم، عضو هیئت امناء و قائم‌مقام بنیاد مستضعفان و رئیس هیئت‌مدیره سیمان تهران، نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و عضو حزب موتلفه بوده است.
اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
اظهار نظری در این رابطه یافت نشد
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
آخرین اخبار
-