تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

باید به جای افزایش واردات به بیشتر شدن تولید داخلی و حمایت آن، اهتمام جدی شود، مسئولان بهداشت و درمان باید مراقب باشند تا بازار داروی ایران را تبدیل به بازار داروهای خارجی نکنند.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-