تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

با سپردن پروژه‌ها به شرکت‌ها و دستگاه‌های داخلی گام مهمی در جهت خودکفایی علمی و صنعتی کشور برخواهیم داشت.  پیشنهاد دوم ما تشویق نهادهای دولتی برای تأمین تجهیزات خود از داخل کشور بود که بر مبنای آن دو درصد مابه‌التفاوت خرید دوساله در اختیار این دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-