تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

بر اساس آماری که ما داریم ۵۰۰ هزار درخواست زوج های جوان برای دریافت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی وجود دارد معتقدیم کسی که وام ۱۰ میلیون تومانی می خواهد بویژه زوج های جوان باید سریع تر کارشان راه بیفتد. اگر به خاطر کمبود اعتبارات این کار انجام نمی شود باید سریع دو نفر از کسانی که تسهیلات از بانک دریافت کرده اند پولشان را به بانک برگردانند که در این صورت تمام این ۵۰۰ هزار نفر قابل تسهیلات دادن خواهند بود.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-