تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ما طبق نظر آژانس وظایفمان را عمل کردیم و آژانس تایید کرده است، اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد و چک برجام نقد نشد، برای نقد شدن این چک به تشکیل دولتی انقلابی و جهادی نیاز است.

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
Saturday, 16 Dec 2017
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-