تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

مقتدایی در رابطه با اجرایی کردن بیمه زنان خانه دار گفت: به شدت موافق هستم. اصولاً فراهم نمودن هر امکانی که به افزایش استقلال بانوان و ممانعت از تحقیر شدن آنان بینجامد از ضروریات به شمار می رود.

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
Wednesday, 21 Aug 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-