تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

یک وزیری در این دولت مسکن مهر را مزخرف خوانده است. اینطور صحبت کردن شایسته یک وزیر نیست.حال شما میگویید مسکنی که بیش از۴.۳۰۰.۰۰۰ خانوار را خانه دار کرده بد و مزخرف است؟ بله، برای شما که کاخ نشین هستی بد است اما برای خانواده ایی که اجاره نشین بوده، بد نیست، شما که میگویی مزخرف بیا ۱۰۰۰واحد مسکن خوب برای مردم بساز چرا فقط شانتاژ میکنید.این شلوغ کاری های دولت برای پنهان کردن اشتباهات خودش است, والا دولت قبل بیشترین فعالیت و خدمت را به مردم داشته است.

بر این اساس نظر آقای نیکزاد درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-