تاریخ اظهار نظر : جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

در رابطه با یارانه‌ها مطالبی که دوستان گفتند، یارانه‌ها در سال اول ضریب جینی را تغییر داد و در بین تمام مردم، ۴۵ هزار تومان توزیع شد و در زندگی طبقات ضعیف تأثیر بیشتری گذاشت، ولی اینکه دوستان می‌گویند به سه دهک یارانه بیشتری می‌دهیم، نتیجه این خواهد شد که دهک چهارم و پنجم به دلیل فاصله کم دهک‌ها ضعیف‌تر می‌شوند.

بر این اساس نظر آقای جهانگیری درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-