تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۵

در حوزه طرح تحول سلامت با کاهش پرداخت ها مواجه بودیم . می‌گویند پول طرح تحول به جیب پزشکان رفته است. هر کجا که تریبون به دست افراد افتاد، گفتند که هر چه پول بوده به بخش بهداشت و درمان پرداخت شده و این فقط به خارج دولت برنمی گردد و خود دولتی ها هم این صحبت ها را مطرح می کردند، در سال ۹۴، بودجه به ۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و این رقم در سال جاری به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. مثلا اگر در یک دستگاهی یک سال پول کمتر پرداخت شده، سال بعد جبران کردند و یکی از ارگان هایی که جبران نشده وزارت بهداشت بوده، زیرا فکر می کردند که ما یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندسازی یارانه ها را داریم، اما از هر دو طرف بودجه ای به ما ندادند. حال و روز من این است که باید بروم برای بیمه ها وام بگیرم، بهره پول را هم من پرداخت کنم تا بیمه بتواند بدهی من را پرداخت کند، آیا خنده دارتر از این وجود دارد، بعد از تریبون های که برای آن ها کار می کنند، باید حرف و حدیث هم بشنویم.

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-