تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

گرانی و بیکاری ثمره مدیریت ضعیف است، این نیازمند انقلاب اقتصادی است اما این مدیریت قادر به اینکه  با خرد جمعی و تکیه بر نیروهای جوان و خلاقیت کار را پیش ببرد، نیست چرا که این حال و حوصله در آنها وجود ندارد و این چالش کشور است.

بر این اساس نظر آقای زاکانی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-