تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۵

کلید موفقیت صنعت کشور این است که حاکمیت به عنوان مصرف کننده اصلی تولیدات هایتک در بعد نظامی چرخه صنعت را به راه بیندازد و سپس با دست یابی به محصولات جدیدتر، محصولات پیشین را در زنجیره صنعتی کشور تا حلقه نهایی تجاری سازی به جریان بیندازد. ما در این زمینه تجارب در قوای دفاعی و نظامی فعلیمان داریم که اگر آن در حوزه های دیگر جدی بگیریم کلید تحول صنعت کشور است. یکی از راهکارهای برون رفت برای اوضاع آشفته صنعت استفاده از توانمندی ها و سر ریز فناورانه بخش نظامی در حوزه های غیرنظامی است. راهکار دیگر احیاء زنجیره تامین قطعه سازی در کشور می باشد که می تواند GDP کشور را بیش از سه و نیم درصد افزایش دهد. امروز دولت صنعت را رها کرده و به دلالی می پردازد و صنعتی های دیروز دلالان امروز شده اند.

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
Tuesday, 25 Jun 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-