تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

روحانی با بیان اینکه در ۶ ماهه اول در بخش کشاورزی بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، ۵٫۹ درصد رشد داشتیم، گفت: این رشد اقتصادی در بخش کشاورزی به نظرم ملموس است و امسال حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کردیم و کشاورز‌ان گندم کار رشد اقتصادی را در بخش خودشان شاهد هستند.

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-