تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

متاسفانه کشاورزی در وضعیتی است که در برخی نقاط کشور دچار اضمحلال شده است ، در برخی مناطق به دلیل شیوه کشت نامناسب خود کشاورزی موجب نابودی کشاورزی شده است در برخی مناطق حفر چاه ها و عمق بالا آب شور شده است و این آب قابلیت آبیاری درخت و محصولات کشاورزی را ندارد لذا کشاورزی ما به شدت در خطر است نه تنها نمی توانیم توسعه دهیم در برخی مناطق مثل شمال اراضی کشاورزی ویلا سازی می شود ، انتظار توسعه کشاورزی هنگامی است که کشاورزی اصلاح شودنام وزارتخانه جهاد کشاورزی است اما جهادگری در آن نیست جهادگری به مفهوم مدرن شدن حفظ منابع آب است باید کشاورزی با نگاه جهادی اصلاح شود ، باید در درون آن عمل کشاورزی باشد و بتواند سرزمین ما را نجات دهد در غیر اینصورت یک سرزمین برهوت و خاکستری خواهیم داشت. .

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-