تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

کشاورزی در ایران در طول تاریخ با مشکل آب مواجه بوده است و برای دستیابی به آب مشاجرات و خونریزیها و قتلها رخ داده است. بنابراین اگر می خواهیم پایداری در توسعۀ کشاورزی داشته باشیم، بهره وری از آب را ، بدون فراموش کردن سایر نهاده ها، در تولید محصولات کشاورزی ، باید در سرلوحۀ بررسی های پژوهشی و اقدامات علمی قراردهیم. روش غرق­آبی در اغلب موارد منسوخ است و باید جایگزین شود با روشهای جدید آبیاری. کشور ما به طور متوسط از ۲۵۰ میلیمتر در سال بارش برخوردار است و جزو کشورهای خشک محسوب می شود که در آنها استفادۀ صرفه جویانه از آب حرف اول را می زند.

بر این اساس نظر آقای میرسلیم درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-