تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۵

بنده می‌گویم تا بیمه درست نشود، طرح تحول که هیچ، از سلامت هم چیزی نمی‌ماند. بیمه کارش ریسک‌پذیری است، کارش حمایت از مردم است، حکومت وظیفه‌اش تأمین امنیت، رفاه و دانش مردم است. در تأمین اجتماعی در طول ۳۰ سال گذشته پولی برای درمان کارگران نیامده است و در جاهای دیگر خرج شده است یا سرمایه گذاری کرده اند و یا برای مستمری پرداخت شده است.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-