تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ما چند برنامه برای طبقات نیازمندی که نیاز به حمایت مالی دارند تهیه و از اول امسال هم شروع کردیم و اینکه اعلام شد میزان دریافتی افراد تحت پوشش کمیته امداد تا چهار برابر افزایش پیدا کند این از جمله سیاست‌هایی بود که تهیه شده بود و در حال اجراست.

بر این اساس نظر آقای جهانگیری درباره سایر
( ) است.
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-