تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

چرا مسکن مهر مورد بی‌مهری قرار گرفت؟، آن هم برای مردمی که با فروختن طلای همسر خود پیش‌قسط‌هایشان را می‌دادند و معطل گذاشتن آنها هیچ توجیهی ندارد. ما در سال اول دولت کار و کرامت، مسکن مهر را آماده تحویل خواهیم کرد.

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-