تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

چرا مسکن مهر که یک بخش ضعیفی از جامعه را پوشش می  دهد این را تعطیل می  کنند و می  گویند مزخرف است. یکی از دلایلی که دولت راجع به مسکن مهر می آورد می گفت این از محلی پولش تامین شده است که پایه پولی را بالا برده و حجم نقدینگی و تورم برای مردم درست کرده است. دولت قبل در ۸ سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه کرده بود، شما که ظرف دو سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه کردید، این نقدینگی کجا رفته است؟ آیا چیزی واجب  تر از خانه مستضعفین است؟ حداقل یک بخشی از این را برای ازدواج جوانان می  دادید.

بر این اساس نظر آقای میرکاظمی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-