تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

هسته‌ای کجا درست شد؟‌ درست است که بحث کردیم و به نتیجه رسیدیم، اما پایه آن، رأی مردم در خرداد ۹۲ بود و گرنه یک راه دیگری می‌شد. چرا ما رفتیم کنار قدرت‌های بزرگ؟ بعضی می‌گفتند ما نباید اصلاً با اینها حرف بزنیم و نزدیک شویم. آنها یک کلاه گشاد دارند که ما تا نشستیم آن را سر ما می‌گذارند. ما هرچقدر می‌گفتیم ما عمامه داریم کلاه سرمان نمی‌رود می‌گفتند کلاه خیلی گشاد دارند فوق عمامه!

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
Friday, 19 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-