تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

شما به مردم وعده دادید که کشور بازار کالای چینی نباشد، در دولت قبل هر سال پنج میلیارد دلار و در این دولت به ده میلیارد رسید.چرا به وعده خود عمل نکردید.

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
Saturday, 16 Dec 2017
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-