تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیا این درست نیست که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از جوانان ما در نوبت اخذ وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج هستند؟ همان وامی که وقتی در مجلس مطرح شد آقایان دولتی با همین مبلغ نیز مخالفت کردند. چرا امروز باید ۵۰۰ هزار نفر در نوبت اخذ وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج باشند اما شخص بدحسابی وام های میلیاردی بگیرد؟ این موضوع نه با عدالت اجتماعی و نه با وظایف و قوانین سازگار است و نه حتی مردم آن را می پسندند.مشکل این ۱۱ میلیون جوان برای ازدواج چیست؟ سوال جوانان این است که آیا نباید برای ازدواج اسباب اولیه خانه تهیه کنیم؟ البته ما پیشنهادمان با توجه به امکانات کشور تبدیل وام ازدواج ۱۰ میلیونی به ۲۰ میلیون تومان برای هر نفر است. شاید در برخی نقاط کشور مشکل ازدواج با همین ۱۰ میلیون تومان حل شود اما در برخی از شهرهای بزرگ و تهران این رقم با توجه به هزینه ها خیلی نمی تواند مشکل را حل کند.

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
Friday, 19 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-