تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

پیشرفت آموزش‌وپرورش و اهداف ۱۴۰۴ و امضای سند یونسکوی ۲۰۳۰ چنانچه عمل شود آموزش‌وپرورش و آموزش عالی متحول خواهد شد.

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره سایر
( ) است.
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
Tuesday, 18 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-