تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۴

بعضی گرفتاری‌ها که برای مردم در عرصه اقتصادی پیش آمده فرضاً گندم درست قیمت گذاری نشود بعد کشاورز گندمش را به دولت نفروشد خوراک دام بشود گندم کشاورز خود ما. آنوقت ما میلیون‌ها تن گندم در این مشکلات ارزی از خارج وارد بکنیم. این حدیث باید یاد ما باشد که پیامبر فرمود «انی ما اخاف علی امتی الفقر بل اخاف علیهم سوء التدبیر» پیامبر فرمود من آنقدر که از بی‌تدبیری نگرانم از فقر نگران نیستم.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-