تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲

پس از شکل گیری ایران کد و با کشف زبان مشترک کالاها و تولید کاتالوگ و شناسنامه برای هر کالا تولید کنندگان توانستند یک دیگر را بشناسند. مثلا تولید کننده ای که در جایی از کشور قطعه ای می ساخت و برای تکمیل قطعه نیاز به واردکردن قطعات زیرتر از خارج از کشور داشت با این شبکه یک پارچه سازی اطلاعات توانست به تولید کننده داخلی که قطعات زیرتر را تولید می کند وصل شده و نیاز به واردات کاهش یابد.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-