تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲

متأسفانه شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد و اثرات تورم‌زای آن به دلیل اتکا کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن، صرف مواجهه با شرایط موجود مسکن مهر شود. مسکن مهر از یک طرف به میزان ۱۰۰ درصد از منابع بانک مرکزی و پول پر قدرت تأمین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت بوجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانوار را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تأسف‌بار این مسأله برگزاری جلسات میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تأمین مالی مسکن مهر بوده است. لازم است هم عموم مردم خوب و عزیزمان بویژه گروه‌های کم درآمد، بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر نیز بدانند که دولت به تعهد ایجاد شده توسط دولت قبل، پایبند است. ما بلافاصله پس از حل مساله تأمین مالی مسکن مهر، طرح‌های جایگزین فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت.

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-