تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵

پروژه مسکن مهر علی رغم مشکلاتی که داشت از سوی دولت مورد توجه ویژه قرار گرفت و ما از وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه قدردانی می کنیم وامیدواریم این روند ادامه یابد.

بر این اساس نظر آقای عارف درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-