تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳

همچنین وقت شروع طرح تحول سلامت نیز گفتند که این طرح چاهی است که هر قدر در آن پول بریزید به جایی نمی‌رسید؛ با این توصیف‌ها می‌خواهم بگویم که کار آن قدر سخت بود که حتی صاحب‌نظران نیز باورشان نمی‌شد چنین کارهایی انجام شود.

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
Monday, 27 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-