تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

من از گفتار بعضی دولتمردان متعجب هستم که وقتی ما در برنامه ها تاکید می کنیم که این خانواده ها نیازمند توجه فوری هستند و نمی توانند صبر کنند تا درآمد کشور، رشد اقتصادی و… صورت گیرد، می گویند نمی شود! این ها وعده هایی است که تا کنون هم نتوانستند به آن عمل کنند.
وی ادامه داد : وقتی می گوییم این خانواده ها باید حمایت مستقیم شوند می گویند گرانی اتفاق می افتد. سوال می کنیم چطور می شود بودجه جاری دولت را در این سه سال به سه برابر افزایش دهید، اما اینجاکه بحث کمک به خانواده ها می شود می گویید گرانی ایجاد می کند در حالی که حقوق های نجومی گرانی ایجاد نمی کند؟.

بر این اساس نظر آقای قالیباف درباره سایر
( ) است.
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-