تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

وعده چند برابر شدن یارانه‌ها دروغ است، البته می‌توان یارانه را از هزار تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کرد که برای رسیدن به این هدف از بانک مرکزی استقراض کرده و در نهایت مانند ونزئلا ۸۰۰ درصد تورم را شاهد بود. می‌توان یارانه‌ها را ۳ تا ۴ برابر افزایش داد اما لازم است که بگویند منابع آن را از کجا می آورند

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره سایر
( ) است.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-