تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

وضعیت اقتصادی و معیشتی عموم خانواده‌ها نسبت به شش ماه قبل تغییر مثبتی نداشته است.  هرگونه تغییر شاخص در اقتصاد کلان و متغیرها باید در عرصه اقتصاد و زندگی مردم ظهور و بروز داشته باشد. معنا و مفهوم نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ دهم درصدی این است که شاخص‌های تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها، تورم، سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و معیشت مردم در جهت مثبت تغییر جهت دهد، اما واقعیت این است که به طور ملموس تغییری در شاخص های مذکور نداشته ایم.

بر این اساس نظر آقای حاجی‌بابایی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-