تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵

حاجی بابایی گفت: به آمارهای دولت و بانک مرکزی باید اعتماد داشت، اما کارشناسان اقتصادی هم تحلیل هایی دارند.

وی ادامه داد: هرگونه تغییر شاخص در اقتصاد کلان و متغیرها باید در عرصه اقتصاد و زندگی مردم ظهور و بروز داشته باشد. معنا و مفهوم نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ دهم درصدی این است که شاخص‌های تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها، تورم، سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و معیشت مردم در جهت مثبت تغییر جهت دهد، اما واقعیت این است که به طور ملموس تغییری در شاخص های مذکور نداشته ایم.

حاجی بابایی متذکر شد: وضعیت اقتصادی و معیشتی عموم خانواده‌ها نسبت به شش ماه قبل تغییر مثبتی نداشته است.

بر این اساس نظر آقای حاجی‌بابایی درباره سایر
( ) است.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-