تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲

در مقطع حساس کنونی ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان از پول‌های سلامت در بخش‌های دیگر مانند مسکن مهر هزینه شده است. این در حالی است که در صورت وجود این پول‌ها، امروز می‌توانستیم رفاه اجتماعی بیشتری را شاهد باشیم. اما متاسفانه این‌طور نیست.

بر این اساس نظر آقای قاضی زاده درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-