تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به فیش‌های حقوقی میلیونی پزشکان، افزود: نباید این موضوع درکشور دامن زده شود زیرا مردم آگاه بوده و این موضوعات را مسایل سیاسی می‌دانند، متاسفانه هر از گاهی این مباحث مطرح شده که البته در چند روز اخیر به زشت ترین شکل ممکن اتفاق افتاده است.
اینکه فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آنها منتشر می کنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررسی شده باشد اقدامی غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیراسلامی است، اگر اعتراضی وجود دارد باید از طریق دستگاه قضایی وارد عمل شوند در غیر این صورت این اقدامات پسندیده نظام نیست و اعتماد و باور مردم را کاهش می دهد.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-