تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور پوشش تحصیلی کامل دانش آموزان لازم التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام کند لذا واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

 1. مجتبی
  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

  دو تا نکته:
  ۱- ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، لزوما مخالفت ایشان با خصوصی‌سازی را نمی‌رساند. چون در دوره ریاست ایشان بر کمیسیون آموزش بود که قانون مدارس غیردولتی دائمی شد و حمایت‌های جدی از مدارس غیردولتی پیش‌بینی کردند و در عین حال دایره این قانون را از مدارس، به همه مراکز آموزشی و پرورشی گسترش دادند.
  ۲- ایشان باید مشخص کنند که برای کیفیت‌بخشی مدارس دولتی که ره‌بری هم امسال بر آن تأکید داشتند، چه کاری کرده‌اند؟

  Thumb up 0 Thumb down 0
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-