تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۴

میرسلیم گفت: آیا دور زدن چنین مرکزی و سپس خضوع در مقابل شرکتهای خارجی برای خرید محصول آنها، آن هم به قیمت گزاف در حالی که امکان طراحی و تأمین آن محصول با همان کیفیت یا کیفیت برتر و بویژه هزینۀ کمتر و متناسب با شرائط کشور وجود دارد، تحریم کردن خود و به رونق انداختن کسب و کار رقبای ما در خارج و تبدیل کردن ما به بازار مصرف کالاهای آنها و تعطیل کردن مراکزی که بحقّ کانون‌های اقتصاد مقاومتی هستند، محسوب نمی شود

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-