تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

در بخش بهداشت و درمان بویژه حوزه تشخیص در سطح بسیار خوبی هستم و جزو کشورهای پیشرفته دنیا  وزارت بهداشت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اما بار دولت را سنگین کرده است و خود  را به بودجه دولتی وابسته کرده است. وابستگی به بودجه دولتی به صلاح نیست چراکه بخش بزرگی از بودجه دولت صرف این بخش خواهد شد. در این مورد فکری دارم که نمی دانم چقدر اجرایی است ، مردم برای پرداخت کوچک مشکلی ندارند اما درصورت ابتلا به بیماری های پیشرفته و سخت باید هزینه های زیادی انجام دهند که گاها در تامین هزینه درمان این بیماری ها بامشکل روبرو می شوند. پیشنهاد من این است که هزینه درمان های کم هزینه توسط مردم پرداخت شود تا سیستم بهداشت و درمان مجال پرداخت درمان های گرانقیمت را داشته باشد.کادر پزشکی که در بیمارستان دولتی کار می کند باید قانع به حدی باشد با افزودن تعرفه برای پزشکان خیلی مسئله حل نمی شود باید کنترل شده باشد بیشتر پرستاران ناراضی هستند.

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-