تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

ارتباطات و رفت وآمدهای خارجی برای افزایش دانش ما و استفاده از فرصت ها به نحو مطلوب ضروری است. در آن کشورها آموزشها براساس مشکلات مرتبط جامعه در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ و مسائلی از این نوع دسته بندی شده و برای رونق بخشیدن به بازار، برنامه های آموزشی اجرا و حرکت می کنند وهنگامی که دانش آموزان آنها فارغ التحصیل شدند، متناسب با آنچه آموخته اند، شغل مورد نیازشان وجود داشته و بیکار نیستند.

بر این اساس نظر آقای پزشکیان درباره سایر
( ) است.
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
Monday, 17 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-