تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

اکنون هندی ها و پاکستانی ها  فرصت های شغلی و درآمدهای بسیاری از این فضا ایجاد کرده اند به گونه ای که هندی ها  معادل  فروش نفت ما  و پاکستانی ها  معادل ۸ میلیارد  دلار  از فضای مجازی  درآمد حاصل  کرده اند .

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره سایر
( ) است.
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
Sunday, 21 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-