تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵

خب شما می‌دانید که جناح سیاسی همسو با دولت یک وقتی راهبردشان این بود «ما جامعه دوقطبی ایجاد کنیم، برجامیان و نابرجامیان»؛ فکر می‌کردند که اگر مخالفین خود را به مخالفین برجام متهم کنند، دیگر فتح‌الفتوح کرده‌اند ولی می‌بینید همین ایام خودشان هم دیگر رویشان نمی‌شود از این حرف‌ها بزنند چون معلوم شد آن جور که خود آقایان فکر می‌کردند، نبوده است.

بر این اساس نظر آقای حدادعادل درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-