تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵

باور مسوولین به اقتصاد مقاومتی نقشی موثر دارد، همه مسوولین باید از تولید ملی حمایت کنند؛ مسوولان اجازه ندهند تولیدکنندگان داخلی دچار خسران شوند.   تقویت و بهره گیری از توانایی و پتانسیل شرکت های دانش بنیان یکی دیگر از موارد اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است.

بر این اساس نظر آقای نیکزاد درباره سایر
( ) است.
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-