تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

یک لایحه با عنوان لایحه شفافیت است که در این لایحه همه دستگاه ها باید آنچه را که به دست می آورند و مواردی را که خرج می کنند شفاف اعلام کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند. لایحه دیگر راجع به منافع ذینفعان است یعنی همه مدیران و افرادی که در یک تصمیمی ذی نفع هستند حق ندارند درباره خودشان تصمیم گیری کنند.

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-