تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

رئیس جمهور در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم، در پاسخ به پرسشی در زمینه راه حل اساسی دولت برای فیش‌های حقوقی نجومی گفت: ما می‌خواهیم دو لایحه به مجلس بدهیم که یکی از آنها مسئله شفافیت است.

رئیس جمهور افزود: من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-