تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

جهت تسهیل ازدواج جوانان لازم است بر روی اعطای وام، تسهیلات و مسکن برنامه ریزی کنیم؛ چنان که عمل به این امر در سوابق اجرایی بنده وجود دارد. و نگاه ما در بحث خانواده منطبق با سیاست های نظام است و باید برای تحقق جنبش ملی تشکیل خانواده تلاش کرد.

یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
Sunday, 21 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-