تاریخ اظهار نظر : جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اه‌حل مسائل اداره کشور، توجه به نظام اداری، سیاست‌های اصل ۴۴، توجه به سیاست های مقاومتی است و باید در آن چارچوب صحبت کنیم. نظام اداری باید شفافیت داشته باشد و فساد از آن خارج شود، راهش این است که دولت الکترونیک ایجاد کنیم.

بر این اساس نظر آقای جهانگیری درباره سایر
( ) است.
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-