تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

پس نباید نگاه ما به آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی هزینه‌بر باشد. وقتی میگویند که آموزش‌وپرورش را باید خصوصی کرد دلیل این حرف را می‌توان هزینه کمتر بودجه دانست. مطمئناً در نتیجه آن، سرانه دانش‌آموزی پایین‌تری را می‌دهیم. در سال گذشته با واگذاری بخشی از مدرسه‌های دولتی به بخش خصوصی، مجلس موضع‌گیری کرد و در قانون بودجه آورده شد که آموزش‌وپرورش تا پایان برنامه پنجم حق واگذاری هیچ مدرسه دولتی به بخش خصوصی را ندارد.

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-